Foreningen af Private Vandværker i Aarhus Kommune

Fra AarhusWiki

Foreningen af Private Vandværker i Aarhus Kommune (FPV) oprettedes med det primære formål, "at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem vandværkerne, såvel vedrørende vandforsyningsplanlægningen som vedr. alle øvrige forhold af fælles interesse. Foreningen kan optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres indbyrdes forhold og i deres forhold til offentlige myndigheder om vandforsyningsplanlægningen, koordineringen af vandindvindingstilladelser og lignende problemer."

Foreningen blev oprettet ved en stiftende generalforsamling på Årslev Kro 19. september 1980.