Flydedokken

Fra AarhusWiki

Frichs maskinfabrikken var der i begyndelsen af 1900-tallet ansat en drejer ved navn Hans Nielsen, som meget hellere ville arbejde med skibsbygning. I 1913 tog han det første skridt til at virkeliggøre tanken, da han startede et lille maskinværksted under navnet Hans Nielsens Maskinfabrik. Virksomheden gik ikke direkte ind i værtsdrift, men tog først en omvej omkring mobilkraner, elevatorer og transportanlæg. Ved Andens Verdenskrigs udbrud i 1939 og Tysklands besættelse af Danmark i 1940 var det kommet så vidt, at Hans Nielsens Maskinfabrik stod for næsten alle skibsreparationer som blev udført ved kaj i Aarhus Havn. Desuden udførte Hans Nielsen underleverandørarbejde for Helsingør Skibsværft.

Umiddelbart efter krigsslutningen i 1945 dannede Hans Nielsen sammen med Helsingør Skibsværft et nyt skibsværft i Århus under navnet I/S Aarhus Flydedok og Maskinkompagni. Værftets første opgave var at reparere tyske minestrygere, som skulle rense de indre danske farvande for miner. En flydedok, som tyskerne havde bygget i 1941 og anbragt som ubådsdok i Korsør, blev stillet til rådighed for Hans Nielsen, og den ankom til Aarhus Havn den 16. august 1945. Dokken var blevet saboteret af modstandsbevægelsen, men efter et par måneders reparation var den klar til at fungere som skibsværft. Samtidig blev der opført en skibsbyggerhal og et reparationsværksted. Ejerskabet til dokken blev afklaret i 1952, da den blev overdraget af de britiske myndigheder til den danske stat, hvorefter Orlogsværftet tegnede kontrakt med Aarhus Flydedok om leje med overgang til ejendom per 1. januar 1958.

I 1948 omdannedes værftet til et aktieselskab under navnet Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S med Helsingør Skibsværft som majoritetsindehaver. Hans Nielsen fortsatte som direktør til 1954. Frem til 1967 var der en god ordretilgang og en forholdsvis stabil beskæftigelse på værftet, som i starten af 1960’erne havde omkring 900 ansatte. I tilgift til havneanlægget opførtes en værkstedshal på 2000 m2 i Risskov. På grund af en international værftskrise med utilstrækkelig ordretilgang så værftet sig i 1968 nødsaget til at skære medarbejderstaben ned til ca. 450 ansatte. I 1970 overvejede bestyrelsen at nedlægge værftet, men i stedet skete der et ejerskifte, idet Rederiselskabet Dannebrog købte Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S fra Helsingør Skibsværft. I 1972 skiftede værftet navn til Århus Flydedok A/S, mens der stadig blev drevet bivirksomhed under det gamle navn. I 1976 skiftede værftet atter navn, denne gang til Dannebrog Værft A/S, Århus.

Fra 1972 til 1984 var der på ny en årrække med løbende overskud. Der var ordrer nok til at holde nybygningsafdelingen kørende, og værftet kunne opretholde en nogenlunde stabil beskæftigelse. Værftsbranchen led under en overkapacitetskrise, hvor antallet af beskæftigede på danske værfter faldt fra 20.000 i 1976 til 14.000 i 1980, og i 1980’erne ramte krisen også Flydedokken. I 1989 faldt arbejdsstyrken til 180 timelønnede, det laveste antal medarbejdere siden 1945, og værftet var i lukningsfare. Endnu engang blev Flydedokken reddet ved et ejerskifte, idet den blev købt af Nordsøværftets Holding A/S i Ringkøbing (51 % af aktierne) sammen med Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Kommunernes Pensionsforsikring (hver 24,5 % af aktierne). Det gamle navn, Aarhus Flydedok A/S, blev igen taget i anvendelse, og aktiekapitalen blev fornyet. Flydedokkens nybygningsafdeling gik over til mindre produktioner i større serier, mens reparationsafdelingen fortsatte uændret. Derefter fulgte en ny blomstringsperiode, men senere satte en ny krise ind, og i 1999 indgav værftet konkursbegæring. På det tidspunkt havde værftet ca. 800 medarbejdere. Det lukkede i 2003, men de sidste ordrer blev gennemført efter at virksomheden som sådan var nedlagt.

Aarhus Flydedok og Maskinkompagni på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Aarhus Flydedok og Maskinkompagni

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Anders Thornvig Sørensen og overført fra Århus Leksikon
  • Aarhus Flydedok A/S, Århus Flydedok A/S 1945-1995, udgivet i anledning af værftets 50 års jubilæum i 1995. Bestil materiale
  • Ammitzbøll, Pernille : "Pænt udbytte efter Flydedok-konkurs", Jyllands-Posten JP Århus 26.7.2003.
  • Harrits, Kirsten Folke og Ditte Scharnberg (red.): I Dokkens verden, Århus 2003. Bestil materiale
  • Harrits, Kirsten Folke: Dokken – En forsvundet verden, København 2008. Bestil materiale
  • Johansen, Erik Korr: "Byens liv: På arbejde", i: Ib Gejl (red.), Århus Byens Historie bd. 4: 1945-1995, Århus 1995, s. 117-169, især s. 125-127. Bestil materiale
  • Tarbensen, Kenn og Kristian Buhl Thomsen: Industriminder i det gamle Århus, Århus Byhistoriske Fond og Dansk Center for Byhistorie, 2010. Om Flydedokken se s. 145-150. Bestil materiale.