De sidste storsejlere på Aarhus havn

Fra AarhusWiki
Fuldriggeren Lancing under sit besøg i Aarhus i 1916.

Aarhus har aldrig været hjemsted for en større sejlskibsflåde i stil med Marstal, Svendborg eller Fanø. Havnen har dog gennem tiden serviceret alt fra provinsens småskibe til fuldriggere på de lange strøg over verdenshavene. Da Århus havn i løbet af 1800-tallet markerede sig som en betydningsfuld konkurrent i forhold til de omkringliggende provinshavne – særligt Randers og Ålborg, var dette sammenfaldende med sejlskibenes storhedstid. Storhedstiden var relativt kortlivet, da sejlteknologien på mange områder var ved at blive udkonkurreret af dampskibe. Særligt på passager- og linjefragterne var sejlskibene blevet fortrængt, men på enkelte nichefragter og på de lange ruter over Atlanten og til Fjernøsten var sejlskibene stadig konkurrencedygtige helt indtil 2. Verdenskrig. På den baggrund var der rig lejlighed til at studere sejlskibe på Århus havn et godt stykke op i det 20. Århundrede.

Viking

Et af de mere kendte skibe var 4-mastet bark Viking, bygget 1906 på Burmeister & Wain og oprindelig med funktion som skoleskib. Det var med den funktion skibet besøgte Århus i 1913. I 1915 blev skibet overtaget af DFDS, formodentlig med det formål at tjene på de skyhøje fragtrater under 1. Verdenskrig, men nogen guldgrube blev det aldrig. Viking blev solgt til Gustaf Erikson på Åland i 1929. Gustaf Erikson regnes for at være en af de sidste sejlskibsredere i verden – i hvert fald når det kommer til fuldriggere og barkskibe. Dog sejlede rederiet Pappas og Presser i Le Havre også med store sejlskibe indtil 1930’erne.

Lancing

Lancing (ex. Pereire) var noget ældre end Viking. Skibet var oprindelig bygget som dampskib i Glasgow, men blev efter en stranding i 1887 omrigget til fuldrigger. Under det norske rederi J. Johansen & Co., der købte skibet i 1901, viste det sig som en storslået sejler, der kunne sejle dampskibene agterud på de lange ruter. Da Lancing ankom i Århus i 25. februar 1916 fra New York, var det et døgn hurtigere end Frederik VIII, der afsejlede New York med kurs mod København på samme tidspunkt for maskinkraft. Året efter i april måned besøgte Lancing igen Århus og havde da gjort rejsen Baltimore-Århus på 28 døgn. I 1924 blev Lancing ophugget, da var dampmaskinerne blevet væsentligt mere effektive.

Lawhill

Gustaf Erikson ejede talrige fuldriggere og barkskibe, som han indsatte på lange ruter typisk med forskellige former for bulklaster. Den 4-mastede bark Lawhill ankom til Århus i 1919 netop som den var blevet købt af sejlskibsrederen på Åland. Erikson satte skibet i hvedefarten på Argentina, hvilket viste sig ekstremt givtigt på rejsen fra Buenos Aires til Århus. Skibet var et af de første, der medbragte oversøisk last efter krigen og denne ene last indbragte rederiet 45.000£ i overskud. Den høje fortjeneste skyldtes naturligvis manglen på varer overalt samt, at det stadig var risikabelt at færdes til søs umiddelbart efter krigen. Skibet blev senere solgt til Portugal og ophugget i 1957.


Amazone

Et skib som fik et længere ophold i Århus var briggen Amazone, bygget i Tyskland 1876. Indtil skibet endte i Århus i 1922, havde det levet en omskiftelig tilværelse og blev solgt ved tvangsauktion i 1924 for derefter at blive ophugget. Skibet var ikke noget kønt syn i de tre år, det lå i Århus, men det var et af de sidste brigskibe i Danmark – engang en meget almindelig skibstype.

Sigyn

Barken Sigyn blev en rigtig filmstjerne og levede en mindst ligeså omtumlet tilværelse som flere af Hollywoods skuespillere. I 1954 blev skibet omdrejningspunkt for den finske film ’Laivan Kannella’ og indtjente en større sum penge, som sandsynligvis er årsagen til, at skibet stadig eksisterer. Bygget i Sverige 1887 var skibet forholdsvist gammelt, da det efter en dramatisk sejlads fra Råå i Sverige ankom til Århus i 1925. Ved afsejlingen var skibet løbet op i en storm. Da man nåede Århus, havde skibet stærk slagside og holdt sig kun flydende på pumperne. Før det var skibet nær blevet torpederet under 1. Verdenskrig, havde oplevet havarier og var næsten strandet. Senere blev Sigyn stærkt beskadiget under den finsk-russiske krig i 1939-1940.

I 1979 var Sigyn blevet gennemrestaureret efter et hårdt liv på havet. Skibet tjener i dag som museumsfartøj og er det ældste bevarede handelsskib i Norden.

Frideborg

Teclipperne som alle kender – især Cutty Sark – var i fart på Kina. Det var en givtig fragt, indtil Suezkanalen åbnede i 1869 og sænkede antallet af tefragter. Frideborg (ex. Nelly & Matilda, ex. Cleta) var bygget på samme værft i England (James Gardner, Sunderland), som de berømte teclippere. Rigget som bark og siden barkentine blev Frideborg dog aldrig en hurtigsejler som sine berømte slægtninge fra samme værft. Skibet sejlede for en stund med te under navnet Cleta, men gik som mange andre tidligere teclippere over i fragten af uld fra Australien. I 1887 blev skibet solgt til Sverige og skiftede navn til Nelly & Matilda, men sejlede dog stadigvæk på de lange stræk.

I 1917 blev skibet omrigget til barkentine og siden solgt til Kumlinge, Åland. Navnet ændredes til Frideborg og skibet blev sat i tømmersejladsen fra Sverige eller ’plankekina’, som det lød på århusiansk havneslang. Tømmer og træ fra Sverige og Finland var en af hovedvaregrupperne på Århus havn og Frideborg lagde af den vej sejladsen forbi Århus i 1926 og igen i 1930. Frideborg havde en alvorlig grundstødning 1937 og blev kondemneret.

Carmen

Et af de sidste barkskibe af træ, der gæstede Århus, var Carmen bygget på Åland i 1921. Skibet anløb Århus i 1930 og fragtede naturligvis træ fra Sverige. Carmen var et dårligt bygget skib, men nåede alligevel at tjene lidt i sit korte liv som træslæber. Under en senere rejse i 1934 havde skibet fået en alvorlig læk i Østersøen. Besætning forlod skibet, som flød videre på trælasten og blev slæbt ind til Århus. Skibet blev herefter ophugget efter kun 13 år i tjeneste.

Passat

Den absolut sidste last på et sejlskib, der blev udlosset i Århus, var på 4-mastet bark Passat. Det har været lidt af en sensation, da skibet lagde til i 1952. På det tidspunkt var storsejlere, med mindre der var tale om skoleskibe, et yderst sjældent syn på verdenshavene. Skibet var oprindeligt bygget til rederiet i F. Laeisz, der havde en hel linje af skibe med p-navne, som f.eks. Pudel, Preussen, Pamir, Potosi, Pestalozzi, Parma osv. Passat var bygget 1911 i Hamborg og sejlede i farten med salpeter på Sydamerika. I 1932 købte Gustav Eriksons rederi skibet, som havde det indtil 1951. Da skibet kom til Århus året efter, var det igen tyskejet i en speciel organisering som fragtbærende skoleskib – et foretagende, der dog kun holdt i nogle få år. Passat tjener i dag som museumsskib i Travemünde.

Ukomplet liste over store sejlskibe, der har ligget i Århus havn 1913-1952.

 • 1913: Viking.
 • 1920: Viking.
 • 25. februar 1916: Lancing
 • 25. april 1917: Lancing.
 • 06.juli - 26.juli 1917: Pestalozzi
 • 28. september 1919: Lawhill.
 • 1922-1924: Amazone.
 • 31. marts 1924: Matanja, Norge. Ankom fra Chile med Chilisalpeter.
 • 20. oktober 1925: Sigyn.
 • 8. juni 1926: Frideborg.
 • 1930: Frideborg.
 • 1930: Carmen.
 • Juli 1931: Madonia 4mst. skonnert, Estland. Ankommer med trælast.
 • 1934: Carmen.
 • 1938 Merilind.
 • 1952: Passat.

Kilder

 • Hjernøe, Carl Aage: Da der kom flotte sejlere i Aarhus Havn, Århus 1987.
 • Johansen, Erik Korr (red.): Fra kysthavn til storhavn - Århus havns historie 1915-1995, Århus Byhistoriske Udvalg 1994.