Cornelius Hansen

Fra AarhusWiki
Cornelius Hansen

Købmand Cornelius Hansen, født i Fredensborg 3. juli 1869.

I lære 1. juli 1884 i København ved Isenkram engros. Indtrådt i firmaet N. Holst & Co. 1908; overtog firmaet for egen regning 1. januar 1914. Forretningen har hele tiden haft lokaler i Det Gamle PosthusFredenstorv. Senere Formand og Kasserer i Handels- og Kontoristforeningen.

Litteratur og kilder