City Vest

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

City Vest så dagens lys den 1. november 1972 under navnet Gellerup Center. Det var et resultat af de forventninger om strukturrationaliseringer, der lå i tiden. Ved at samle en række butikker under samme tag skulle man komme den travle og stressede forbruger i møde; en forbruger der forventede gode parkeringsforhold samt let og hurtig adgang til en mangfoldighed af butikker. Da Brabrand Boligforening i perioden 1967 - 72 opførte den storstilede Gelleruppark var det derfor kun naturligt, at projektet indeholdt et moderne indkøbscenter. Centeret blev bevidst udformet, så de glasoverdækkede færdelsområder imellem de fem massive bygninger fik karakter af gader og torve i en by; gader der løb sammen i centeranlægget og blev udvidet til et torv. Med centerets placering på Silkeborgvej hvor Ringgaden udmunder tog man hensyn til den medfølgende biltrafik, og der blev etableret 1500 parkeringspladser ved centeret. Der var dermed nem og direkte tilkørsel for forbrugere fra alle dele af Århus.

Ved opførelsestidspunktet udgjorde centerets kommercielle del 41.000 kvadratmeter, hvoraf 16.000 af disse var butiksarealer fordel på 40 forskellige butikker. Desuden rummede centeret kontorer og erhvervslokaler. Opførelsen skete efter tegninger af arkitektfirmaet Tougård ved Knud Blach Petersen, rådgivende ingeniører var Nieport & CO. Med bygningskompleksets opførsel i præfabrikerede betonkomponenter arbejdede man i et system, der muliggjorde stor fleksibilitet i forhold til indretning af centeret horisontalt såvel som vertikalt. I de 2 - etagers bygninger ville man dermed kunne etablere forbindelse mellem etagerne, hvor som helst der måtte være behov for det. Og visuelt føjede de store betonflader sig til Gellerupparkens arkitektoniske profil.

Problemer og navneændring

Allerede i 1975 kunne Gellerup Center A/S konstatere problemer med at klare de regelmæssige terminsydelser. Byggeriet viste sig dyrere end forventet, og boligforeningens økonomiske problemer, der også ytrede sig i underskud i Kulturcenteret og Svømmebadet, antog et omfang, der bragte Århus Kommune på banen. Der måtte en sanering til, mente man politisk. Ganske vist kunne det anses som problematisk, hvis man politisk gik ind og støttede et ellers kommercielt foretagende, mente iagttagere, men kommunen valgte alligevel at kautinere for 31,6 millioner kr. Gellerup Center A/S undgik dog ikke tvangsauktionen, og i 1976 måtte kommunen derfor konstatere et tab på 4,8 millioner kr. som følge af kautioneringen.

Centerets nye ejer, forsikringsselskabet Baltica, overtog centeret for en sum på 125,7 millioner kr. I 1980 fandt der en udbygning og modernisering sted for 4 millioner kr., og centeret skiftede navn fra Gellerup Center til dets nuværedne navn City Vest. Hermed blev grunden lagt til ny dynamik, omsætningen steg således betragteligt og banede vejen for senere udvidelser og moderniseringer i henholdsvis 1986, 1989, 1995 og 1999.

I dag udgør det samlede butiksareal 25.000 kvadratmeter fordelt på 60 butikker. 2,5 millioner besøger centeret årligt. I dag ejes City Vest af pensionselskabet Danica, den daglige drift varetages af Steen & Strøm, der også står bag Bruun's Galleri.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Arkitekten nr.5 1970.
  • Gellerup Centret...et nyt butikscenter. Århus - byens historie bd. 4. Bestil materiale
  • Tilbuds - Avisen 7.7.1976.
  • Århus Stiftstidende 28.12.1975. 3.5.1989. 2.11.2006.
  • City Vests hjemmeside

Henvisninger