Christian Vigilius Blache (1838-1920)

Fra AarhusWiki
Københavnsbåden "Kjøbenhavn" under udsejling fra Aarhus Havn. Efter maleri fra 1869 af Chr. Blache.

Christian Vigilius Blache var en aarhusiansk kunstner, der er kendt for sine realistiske malerier.

Født 1. februar 1838 i Aarhus, død 15. marts 1920 i København.

Søn af rektor ved Aarhus Katedralskole, Hans Henrik Blache (1787-1871).

Christian Vigilius Blache voksede op i Aarhus og blev student i 1857. Herefter påbegyndte han i første omgang uddannelsen som skibsbygger. I 1861 afbrød han imidlertid, og begyndte i stedet på Kunstakademiet, hvor han blev elev af marinemaler C.F. Sørensen.

Som kunstner er Blache ikke blevet betragtet som banebrydende. Derimod anerkendes hans formelle talent og realismen i hans malerier:

"I Skibenes Gengivelse mærkes den gamle Skibsbygger. Hvert Tov, hvert Koøje og sikker også hvert lille messingsøm er, hvor det skal være." 1

Under krigen i 1864 tjente Blache som marinesoldat, og siden foretog han hyppige sørejser med forskellige skibe. En artikel i Illustreret Tidende fra 1895 beskriver ham som

"en Mand, der er vant til at færdes paa Søen. En egen djærv, sømandsagtig Ejendommelighed stempler Personen, og hele hans Væsen er præget af det sunde liv, han har ført."

Blache var aktiv i kunstforeninger og komitéer, f.eks. som medlem af Akademirådet fra 1890 og af Charlottenborgs udstillingskomité i 1881-1914, som han var formand for i 1907-14.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Heidi Holst Madsen og overført fra Århus Leksikon
  • Rolf Engell: "Blache, Christian", Århus: Byens borgere 1165-2000 (2000), s. 43. Bestil materiale
  • Carl Hartmann: "Danske Kunstnere XIII. Christian Vigilius Blache", Illustreret Tidende nr. 18 (1895), s. 275-78.
  • Århus Stiftstidende 15.3.1920.