Christian Henrik Glass (1821-1893)

Fra AarhusWiki

Christian Henrik Glass var en dansk musiklærer, komponist og organist, der kort opholdt sig i Aarhus i 1840'erne.

Født 18. maj 1821, død 12. august 1893.

Søn af premiereløjnant Christian Henrich Ferdinand Glass, der døde få måneder efter Christian Glass' fødsel, og modehandlerinde Louise Glass, der i nogle år drev en modehandel i Aarhus.

Christian Henrik Glass blev som dreng uddannet ved Sibonis Konservatorium med blandt andet J.P.E. Hartmann som lærer. Derefter var han i nogle år medlem af Det Kongelige Teaters kor som drengesopran, men i 1842 nedsatte han sig som klaverlærer.

Han kom til Aarhus i 1846, hvor han blandt andet var lærer i sang ved Katedralskolen. Opholdet i Aarhus varede dog kun få år, og i 1849 genoptog han sit arbejde som klaverlærer i København. I 1877 oprettede Glass et konservatorium for klaverspil, der senere førtes videre af sønnen Louis Glass og eksisterede frem til 1932. Louis Glass blev i øvrigt selv en berømt komponist, dirigent og pianist.

Christian Henrik Glass komponerede gennem sin karriere en mængde klavermusik. Næsten al hans musik er for klaver, og en stor del er til undervisningsbrug. Han har dog også skrevet enkelte orkesterstykker, en sørgemarch til Frederik 7.s begravelse, nogle enkelte sange og en klavertrio.

Litteratur og kilder