Carl Julius Alexander Gottlieb

Fra AarhusWiki
Carl Gottlieb

Fabriksdirektør Carl Julius Alexander Gottlieb

Født i Horsens 10. marts 1864.

Uddannelse i maskinfaget hos Burmester & Wain og på Orlogsværftet i København, gennem privat undervisning og forelæsninger på den polytekniske læreanstalt 1878-86. Løst borgerskab som maskinfabrikant i Aarhus 1895.

Kompagnon i Thomas Thomasen Sabroes firma Thomas Ths. Sabroe & Co. fra 1895. Direktør for firmaet fra 1897.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XI Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus