Boligforeningen Århus Omegn

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Byggeselskabet Aarhus Omegn)

Boligforeningen Århus Omegn er en almen boligforening, der administrerer ca. 3.200 almene boliger fordelt på 20 afdelinger i Aarhus og omegn. Foreningen blev stiftet som selskab den 25. august 1953 under navnet "Byggeselskabet Aarhus Omegn", og skiftede 6. oktober 1987 navn til "Boligselskabet Århus Omegn".

Selskabet blev dannet som et almennyttigt boligselskab der tog udgangspunkt i dels et privat ønske om at bygge, lokalbankens økonomiske interesser og dels almindelig interesse for en udbygning af Viby. Boligmanglen var uden tvivl været en medvirkende faktor. Det har som formål at bygge og administrere boliger.

Den første bestyrelse bestod af civilingeniør Peder Albert Pedersen, gasværksbestyrer og sognerådsmedlem Svend Lind og bankbestyrer Viggo Christophersen og senere overingeniør Ernst baron von Schilling.

Foreningens boliger ligger i alle typer byggeri - fra traditionelt murstens- og betonbyggeri til moderne tæt-lav byggeri. Boligerne er fordelt på 17 afdelinger i hhv. Viby, Hasselager, Solbjerg, Lystrup, Aarhus C, Aarhus V og Aarhus N.

Boligforeningens første byggeri blev igangsat i 1955 på Kaj Munks Vej i Viby og fik navnet Præstevangen. De første beboere flyttede ind i 1957 i det på den tid luksusbetonede betonbyggeri. Afdelingen blev færdiggjort i 1968.

Selskabet indgik i januar 1988 en administrationsaftale med Byggeselskabet Århusbo, og i oktober 1997 blev de to selskaber endeligt sammenlagt.

I 2003 blev det besluttet at omdanne "Boligselskabet Århus Omegn" til en forening, nemlig "Boligforeningen Århus Omegn". Beboerne fik i den anledning den fulde indflydelse i foreningen, og siden da har repræsentantskab og hovedbestyrelse udelukkende bestået af beboere fra Århus Omegns boliger.

Se også

Boligforeningen Århus Omegn på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Boligforeningen Århus Omegn

Litteratur og kilder