Brøbecher

Fra AarhusWiki

Profil Optik Brøbecher ligger i Ryesgade 6. Butikken kan spore sin historie tilbage til 1885, hvor urmager Søren Jensen Brøbeck åbnede sin butik på adressen.

I 1927 (d. 17. oktober) solgte Brøbeck firmaet til Aage Laurits Sørensen, som førte forretningen videre under navnet Brøbech’s Eftf.. Aage Laurits Sørensen syntes, hans eget navn var for kedeligt til at have på butiksfacaden og videreførte derfor navnet på facaden som Brøbech, fordi han syntes, at 'ch' var bedre end 'ck'. I 1959 ansøgte han stiftsamtet om at skifte navn til Brøbech, men en oberst i Slagelse modsatte sig. Derfor fik navnet tilføjet et –er til sidst og endte med at blive Brøbecher.

Aage Laurits Sørensen/Brøbecher var, ligesom S. J. Brøbeck, urmager. Han solgte ure og lavede småreparationer i butikken. Senere antog han også en optiker og begyndte at sælge og tilvirke briller i butikken.

I 1950’erne blev butikken moderniseret og fik i navnet Optica. Aage Laurits Brøbechers to sønner, Gert og Niels, blev uddannet henholdsvis urmager og optiker. I 1972 overtog Gert og Niels Brøbecher butikken efter deres far. Butikken blev delt i to - Brøbecher Ure og Optica. Butikken blev drevet af de 2 i interessentskab. I 1979 kom optikerdelen af butikken med i Optikeringen og i 1986 blev butikken en del af Profil Optik.

I 2006 blev butikken moderniseret til at dække 305 kvadratmeter. I dag er Niels Brøbechers søn, Mads Brøbecher butikschef.

Henvisninger