Bonne Bonnesen (1783-1846)

Fra AarhusWiki

Skibsbygmester Bonne Bonnesen medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 2. april 1838 - 2. januar 1839


Døbt 5. august 1783 i Korsør, død 12. juli 1846 i Aarhus. Forældre: Skibstømmermand Bonde Bondesen og Dorthe Christence Christensdatter. Gift med Ane Elisabeth Brøchner, født ca. 1777 i Aarhus, død 17. januar 1854 i Aarhus.


Skibsbyggemestren

Bonnesen tog borgerskab som skibsbygmester i Aarhus 1811. Hans tømmerplads lå uden for Mindeport, og han byggede her en ejendom, Spanien nr. 15, senere en søgt gæstgivergård. I 1820 indrettede han et badehus, der blev stillet »til enhvers afbenyttelse«, det første offentlige badehus i Aarhus. I avisen meldes jævnligt om festlige stabelafløbninger (»27 kanonskud«) på Bonnesens skibsbyggerplads. Han virkede også selv som skibsreder og havde blandt andet skonnerten »Prins Frederik Ferdinand«, bygget 1830 og i drift indtil 1844. I 1831 blev Bonnesen eligeret borger og derefter i 1838 medlem af borgerrepræsentationen, hvor han gled ud ved valget i januar 1839.

Medlem af eller repræsenteret i ...

  • medlem af den første bygningskommission i Aarhus 1832 Bonnesen
  • Medlem af Kronprinsens Klub,
  • Medlem af Komiteen til at anvise regninger 1838
  • Medlem af Skovkommissionen 1838-39


Litteratur og Kilder