Boligselskabet Lejerbo

Fra AarhusWiki

Boligselskabet Lejerbo er stiftet 15. marts 1944 i København og består af et almennyttigt forretningsførerselskab samt 75 almennyttige datterselskaber. Selskabet er stiftet efter initiativ fra LO i Århus er der 3 afdelinger. Administration foregår centralt fra København. Selskabets oprindelige formål var : " Værn dit hjem og byg det selv ". Idag er formålet udvidet til også at omfatte: - at stifte selvejende almennyttige datterselskaber og ved disse at planlægge, opføre og administrere almennyttigt byggeri. Lejerbo administrerer udover sine egne 75 selskaber yderligere 2 almennyttige boligorganisationer.

I Århus har Lejerbo 287 lejemål heraf 275 almennyttige boliger og 12 ungdomsboliger.

Adresse: Kristianiagade 9, Postboks 2719, 2100 København Ø.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon