Bjøstrup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Tranbjerg Sogn.


Beskrivelse i landsbymiljørapporten

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Geografi og bevoksning:

Byen ligger lavt i det småkuperede morænelandskab vest for Holme Bjerge.

Bygninger og erhverv:

Byen er totalt landbrugsorienteret med tre gårdkomplekser og ingen servicefunktioner. Bjøstrup er meget præget af træbeplantningen omkring gårdene.

Vejnet:

Der findes to veje, der mødes i et T-kryds i bebyggelsens centrum, men ingen af dem er særlig trafikeret. Vejnettet er svagt slynget i selve byen men har skarpe knæk lige uden for bebyggelsen. Vejbelægningen er asfalt og fortove findes ikke.

År 1974
Indbyggertal 12
Antal bygninger 17 bygninger fordelt på 3 landbrug, en beboelsesejendom og et vandværk
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 3
Særkende for landsbyen/miljøværdi Den spredte bebyggelse betyder at byen ikke opfattes som en enhed, men den giver samtidig byen et meget grønt præg - i de meget kønne omgivelser, der dog er truet af byen expansion, f.eks. mod nord er industriområderne ved at opfylde landskabet og tæt nord for ligger et område med fritidshuse.


Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

http://www.tranbjerglokalhistorie.dk/