Bernt Julius Jensen (1878-1936)

Fra AarhusWiki
Bernt Julius Jensen

Arbejdsmand og senere slagtehusinspektør Bernt Julius Jensen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1921 - 31. marts 1928, for Socialdemokratiet.

Født 25. december 1878 i Låsby sogn, Skanderborg amt, død 23. februar 1936 i Aarhus. Forældre: Husmand Niels Jensen og hustru Otine Berntsen. Gift 8. november 1903 med Petersine (Si(g)ne) Marie Petersen, født 18. marts 1876 i Ry sogn, Skanderborg amt, død 25. maj 1939 i Aarhus, datter af husmand Laurs Petersen og hustru Kirsten.


Bernt Jensen var født på landet, men forlod hjemegnen og kom til Aarhus 1899, hvor han blev arbejdsmand. Han var bl.a. hos Frichs A/S, inden han i 1912 blev ansat ved Århus kommunes Belysningsvæsen.

Foreningsarbejde

Jensen gjorde sig hurtigt gældende i de faglige organisationer. Allerede før han kom til belysningsvæsenet, havde han været medlem af bestyrelsen for Arbejdsmændenes Fagforening. I 1913 blev han medlem af bestyrelsen for De kommunale Arbejdsmænds Fagforening, og i perioden 1919-29 var han formand. I 1919 blev han også formand for Arbejdsmændenes Fællesledelse. Jensen fik også andre tillidshverv; han var således formand for Arbejdernes Fællesorganisation 1920-29 og denne organisations repræsentant i bestyrelsen for Århus tekniske Skole 1928-29. Endvidere var han medlem af bestyrelserne for Socialdemokratisk Forening, nordre kreds, i slutningen af 1920'erne og for Arbejdernes Produktionsforening 1928.

Det var dog kooperationen, der stod hans hjerte nærmest. Ved reorganisationen efter Arbejdernes Brugsforenings sammenbrud blev Jensen i 1922 formand for forretningsudvalget for Århus Brugsforening og bevarede denne post til sin død.

Politik

Efter valget i 1921 fik Jensen sæde i byrådet, hvor han blev indvalgt på den socialdemokratiske liste, og han blev genvalgt i 1925. I et lukket byrådsmøde i december 1928 vedtog det socialdemokratiske flertal under de øvrige partiers enstemmige protest at udnævne Jensen til slagtehusinspektør, uden at stillingen havde været opslået ledig. Som følge af denne udnævnelse lod Jensen sig ikke genopstille ved byrådsvalget i 1929, og han nedlagde hovedparten af sine tillidshverv.

Afholdsbevægelsen

Også inden for afholdsbevægelsen blev han én af lederne. I 1902 var han trådt ind i Danmarks Good Templar Orden. I 1924-25 var han formand for De samvirkende Afholdsselskaber i Aarhus, og fra 1921 til sin død var han stortemplar (dvs. landschef) i D.G.T.O.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Lønudvalget 1921-25
  • Havneudvalget 1921-29
  • Udvalget for det offentlige slagtehus 1921-29, formand 1925-29
  • Udvalget for forsørgelsesvæsenet 1925-29
  • Boligkontroludvalget 1925-29, formand
  • Bestyrelsen for arbejdsanvisningskontoret 1925-29

Litteratur og Kilder