Bagernes Rugbrødsfabrik

Fra AarhusWiki
Del af Rugbrødsfabrikken før nedrivningen. Foto: Claus Jensen (1949-), Aarhus Stadsarkiv, 1970

Bagernes Rugbrødsfabrik var et aktieselskab og virksomhed der lå i ejendommen Sølystgade 30

Ejendommen blev i november 1980 tinglyst og matriklen er omfattet af den såkaldte saneringsplan nummer 5.

Det meste af anlæggets bygninger er revet ned, heriblandt fabrikkens silotårn, skorsten og garageanlæg, der alle blev opført i første halvdel af 1900-tallet.

Den eneste bevarede bygning er den, der husede virksomhedens pakkeri og kantine fra 1958, tegnet af arkitekten Mogens Klinge.

Bagernes Rugbrødsfabrik på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Bagernes Rugbrødsfabrik

Kilder

  • Ø-Gade Kvarteret Århus Registrant Magistratens 2. Afdeling 1983