Bøgholt

Fra AarhusWiki

Behandlingshjemmet Bøgholt, Grøndalsvej 65 i Viby, som i sin nuværende form oprettedes i 1974, er en amtskommunal døgninstitution med intern skole. Bøgholt modtager drenge og piger i alderen 12 - 15 år med alvorlige personlige, sociale og adfærdsmæssige problemer. Det drejer sig om børn, der af forskellige årsager ikke har været i stand til at klare sig i familien, og som til trods for normal begavelse ikke har kunnet indpasses i folkeskolen eller kunnet anvende deres fritid på en hensigtsmæssig måde. Bøgholt har, fordelt på tre afdelinger, 30 elever, som går i skole på institutionen og tilbringer hovedparten af deres fritid i en levegruppe på 10 elever. Udslusningsafdelingen "Skansen" er tilknyttet Bøgholt. Her er der plads til otte elever i alderen 16-18 år. Disse elever bor i lejlighed uden for Bøgholt, men fortsætter skolegangen på institutionen.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon