Albert Johannes Stilling

Fra AarhusWiki
Albert Johannes Stilling

Folketingsmand, kommunelærer Albert Johannes Stilling, født 20 november 1872 i Silkeborg.

Stilling tog præliminæreksamen og skolelærereksamen og blev ansat ved Aarhus Kommunale Skolevæsen 7. maj 1893. Han har været formand i Ligningskommissionen og Aarhus Kommunelærerforening samt for Foreningen af Danske Købsstæders Ligningskommissioner og Socialdemokratisk Forbund i Aarhus. Valgt til Folketingsmand for Aarhus Nordre Kreds første gang 9. september 1913. Var medlem af bestyrelsen for Aarhus Teknisk Skole og af den i 1919 nedsatte Skolekommission. Han tog på statsstøttede studierejser til Finland og Sverige i 1904.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XVII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus