Aftenskolen for Arbejdere

Fra AarhusWiki

Aftenskole forbeholdt mænd, der startede sit virke i 1872. Skolens første bestyrelse bestod af overlærer Kreiberg, adjunkt Hoffmeyer og alterdegn Madsen.

Skolens undervisning omfattede dansk, skrivning og regning, samtidig med at der blev holdt foredrag for eleverne. Undervisningen foregik blandt andet i Paradisgades Skole, og halvdelen af skolens udgifter blev dækket af den såkaldte kæmnerkasse i Aarhus Kommune.

"De samvirkende Fagforbund" valgte i 1909 5 bestyrelsesmedlemmer, og den nye bestyrelse kom til at bestå af overlærere, ved hvis skoler undervisningen skulle foregå. Undervisningen kom også til at omfatte andre fag som engelsk, tysk broderi, syning og husholdning, samtidig med at kvinder også kunne optages som elever.

Litteratur og kilder

  • Aarhus gennem Tiderne, bind 4.