Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Fra AarhusWiki
Aarhus Internationale Sejlsportscenter
Aarhus internationale sejlsportscenter sdfi skraafotos 2023 82 24 2 0013 00000577.jpg
Aarhus Internationale Sejlsportscenter set fra luften. 2023.
Foto: Skråfotos, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Indlæser kort...
Aarhus Internationale Sejlsportscenter på Aarhus Ø.

Detaljeret information
Adresse
Adresse Esther Aggebos Gade 80A-C Matrikel nr. 2148ev
Bygning
Type Sejlsportscenter Opført 2018 Arkitekt Entasis Bygherre Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter Areal 3.000 m² Anlægssum 38 mio. kr.

Aarhus Internationale Sejlsportscenter er en sejlsportsbygning beliggende for enden af Kystpromenaden ved tippen af Aarhus Ø. Bygningen stod færdigopført i 2018, og blev officielt indviet af Kronprins Frederik den 23. maj 2018.

Ved bygningen er der etableret et slæbested, der fungerer som omdrejningspunktet for Sejlsportscenterets aktiviteter.

Det store sejlsportscenter indeholder to bådehaller – en stor og en mindre – værksteder, omklædningsfaciliteter, administrations-, undervisnings- og mødefaciliteter, herunder VIP lokaliteter samt multifunktionelle lokaler for afholdelse af blandt andet skippermøder, stævnearrangementer, træningssamlinger og overnatning.

Baggrund

I 2008-2009 stod en gruppe initiativtagere bag indsendelsen af en vision til Aarhus Kommune om et sejlsportscenter på “de bynære havnearealer”, et tidligere havneindustriområde der var planlagt til at blive urbaniseret. Det fik Aarhus Kommune til at indskrive visionen om et sejlsportscenter i “2009-2012 Sport & Fritidspolitiken”. Kommunen ydede endvidere et tilskud til “yderligere kvalificering af visionsoplægget samt udarbejdelse af en foreløbig finansieringsplan, som kunne danne grundlag for fundraising”. I samme tidsperiode var Aarhus Kommunes kulturudvalg på studiebesøg i Barcelona, hvor bla. Barcelona International Sailing Center besøgtes.

I perioden 2010-2011 fortsatte en arbejdsgruppe bestående af initiativtagerne og andre hovedkræfter fra sejlsportsmiljøet i Aarhus det videre arbejde med kvalificeringen af visionen herunder også at præsentere den for beslutningstagere hos offentlige myndigheder og private virksomheder. Rammerne for den videre organisering af arbejdet sattes, herunder udpegning af en fondsbestyrelse, udarbejdelse af vedtægter, igangsætning af fundraising, afklaring af planforhold, indledende projektbeskrivelse, mv.

I 2012 ydede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal et betydeligt beløb til afholdelse af en international arkitektkonkurrence, og der blev indgået aftale med Cowi A/S som konkurrencerådgiver og arbejdet med at forberede konkurrencen påbegyndtes.

Konkurrencebetingelserne blev offentliggjort i juni 2013, hvorefter der blev indbudt til prækvalificering til projektkonkurrencen. 33 danske og udenlandske projektteams fremsendte en ansøgning, og 5 blev endeligt udvalgt til konkurrencen. De fem udvalgte projektteams bestod af Arkitema Architects, C.F. Møller Architects, Entasis, Rubow og Schmidt Hammer Lassen Architects.

Kort før nytår 2013 udpegedes det københavnske arkitektfirma Entasis a/s som vinder af projektkonkurrencen. Entasis bød på konkurrencen i samarbejde med Rådgivende Ingeniører Henry Jensen A/S samt Schønherr Landskab A/S.

Aarhus Internationale Sejlsportscenter på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Litteratur og kilder