Aarhus Frimenighed

Fra AarhusWiki

Aarhus Frimenighed er en frimenighed i Aarhus. Menigheden bygger på Bibelen, sådan som den grundlæggende forstås i de lutherske bekendelsesskrifter.

Historie

Menigheden blev grundlagt den 21. januar 2018 af en mindre gruppe på omkring 10 kristne. Disse kristne ønskede at etablere en menighed, som ønskede at oprette en menighed, der utvetydigt bygger på Bibelen som Guds ufejlbarlige Ord. Desuden lægger menigheden vægt på et nært fællesskab, grundig undervisning og mission.

Aktiviteter

Aarhus Frimenighed tilbyder en række aktiviteter: Søndagsgudstjenester, bibelstudier, kristendomskurser, personlige samtaler (sjælesorg) og sociale arrangementer.

Ledelse

Kirken ledes af en demokratisk bestyrelse, som har ansvaret for alle overordnede beslutninger. Desuden har kirken et menighedsråd (ældsteråd), som har ansvaret for den læremæssige linje. Den daglige ledelse varetages af menighedens præst, som står for forkyndelse og sjælesorg.

Eksterne henvisninger