Aarhus Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

Fra AarhusWiki

Foreningen er stiftet 17. marts 1866 og hed oprindelig Aarhus Amts Skytteforening. I en beretning om foreningens virke gennem 50 år står:

"Som Led i de Bestræbelser, der efter den ulykkelige Krig i 1864 blev gjort for at vække det danske Folk til Bevidsthed om eget Værd, var ogsaa Oprettelsen af Aarhus Amts Skytteforening".

Der kan vist ikke herske tvivl om, at det der senere blev til Aarhus Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening udsprang af et ønske om aldrig igen at lide et nederlag som det danske folk havde gjort efter krigen i 1864.

166 mænd fra Århus og omegn var tilstede på det stiftende møde, hvor stiftamtmand Dahl valgtes til formand for foreningen, mens general Wilster blev næstformand og kaptajn Svane forretningsfører. Desuden valgtes premierløjtnant Jacobi og herredsfoged Rehling.

Foreningens formål er "...hos enhver våbendygtig mand at udvikle evnen og styrke viljen til i farens stund at forsvare fædrelandet".

I 1917 ændrer De danske Skytteforeninger navn til De danske Skytte- og Gymnastikforeninger.

I 1929 opsplittes foreningen i 2 foreninger: Aarhus Amts Gymnastikforening og Aarhus Amts Skytteforening. 19. december 1929 afholdtes stiftende møde i Aarhus Amts Gymnastikforening.

I 1952 ændres navnet til Aarhus Amts Skytte, Gymnastik- og Idrætsforening. Samme år blev Firmaidrætten i foreningen.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon