Aarhus Amts Skoleraad

Fra AarhusWiki

Amtsskoleraadet blev oprettet i henhold til Lov nummer 211 af 20. maj 1933 om Folkeskolens Styrelse med videre, § 21 og består af henholdsvis Stiftsamtmanden som formand, Amtsraadet samt repræsentanter for Aarhus Kommune, hvis antal blev fastsat af Undervisningsministeriet efter forholdet mellem folketallet i Aarhus og i Amtets øvrige kommuner.

Skolerådet skulle blandt andet bestyre den ved Lov af 8. marts 1856, §§ 4-8, oprettede Skolefond, der blev sat i verden for at fordele statstilskud til det kommunale skolevæsen til kommunerne og lærerne i skolerådskredsen, afholde skoleudgifter, der vedrører hele skolerådskredsen og give bidrag til formål, der har betydning for oplysning og undervisning i skolerådskredsen.

Kilder

  • Kommunal Haandbog 1946