Aage Dam Krogh

Fra AarhusWiki
Aage dam Krogh

Aage Dam Krogh var overretssagfører i Aarhus.

Født 11. september 1883 i Aarhus.

Karriere

Student 1905. Cand. jur. med 1. karakter i 1911. Sagførerfuldmægtig 1914 og som overretssagfører 1917. Begyndt sagførervirksomhed i Aarhus i November 1914. Betyrelsesmedlem for juridisk takstforening for Matha-hjemmet og vuggestuerne i Aarhus.

Aage Dam Krogh på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Aage Dam Krogh i AarhusArkivet

Litteratur og kilder