Aage Dam Krogh

Fra AarhusWiki
Aage dam Krogh

Overretssagfører Aage Dam Krogh, født 11. september 1883 i Aarhus. Student 1905. Cand. jur. med 1. karakter i 1911. Sagførerfuldmægtig 1914 og som overretssagfører 1917. Begyndt sagførervirksomhed i Aarhus i November 1914. Betyrelsesmedlem for juridisk takstforening for Matha-hjemmet og vuggestuerne i Aarhus.

Litteratur og kilder