Århusbogen

Fra AarhusWiki

Århusbogen kaldes også Liber Capituli Arhusiensis (el. Arusiensis). Århusbogen er et middelalderligt håndskrift, der indeholder breve, privilegier, jordebøger m.v. for domkapitlet ved Aarhus Domkirke. Bogens danske og latinske dokumenter er hovedkilden til viden om domkirken i middelalderen.

Håndskriftet er ikke forfattet på én gang, men falder i tre dele: Den første del er fra omkring 1315, den anden fra omkring 1428 og den tredje fra omkring 1477.

Håndskriftet bevares på Det Kongelige Bibliotek, hvor det har benævnelsen E Donatione Variorum 53,2°.

En fotografisk faksimile af håndskriftet er trykt i C. A. Christensens Corpus codicum Danicorum medii aevi, vol. II (1960). En af de ældste dele, Aarhus Kannikebords Jordebog fra omkring 1315, findes i fotografisk faksimile, afskrift og oversættelse i Poul Rasmussens Århus Kannikebords Jordebog ca. 1315 (1992).

Århusbogen er desuden trykt i Scriptores Rerum Danicarum VI (1786), og de indeholdte breve op til 1412 er fortløbende blevet udgivet og oversat i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs Diplomatarium Danicum / Danmarks Riges Breve.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Heidi Holst Madsen og overført fra Århus Leksikon
  • C. A. Christensen: "Aarhusbogen: Liber Capituli Arusiensis", Corpus codicum Danicorum medii aevi, vol. II (1960), s. IX-XII og 1-206. Bestil materiale