Viby Folkebibliotek

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Viby Folkebibliotek er et bibliotek i Viby, der blev oprettet i 1956 med bibliotekaren Erik Svendsen i spidsen.

Viby Folkebiblioteks historie

Ud fra Viby Sogns forhandlingsprotokoller kan man finde frem til, at der allerede i 1846 var ønske om at oprette et sognebibliotek, men noget egentligt bevis på, at der er gjort nogen praktisk indsats på området, eksisterer ikke. Det antages derfor, at eftersom Viby Højskoles Bibliotek har været anvendt som udlånsbibliotek, blev der ikke for alvor taget noget biblioteksarbejde op før Højskolens nedlæggelse i 1899.

Det første egentlige bibliotek der kendes til i Viby, var derfor biblioteket som Afholdsforeningen ejede, og som også hed ”Viby Folkebibliotek”. Dette har tilsyneladende ikke fungeret særligt godt, eftersom det til et foredragsmøde i oktober 1906 blev bestemt, at et udvalg skulle oprette en sognebogsamling Den første bestyrelse for ”Viby Sognebogsamling” bestod af direktør for træskofabrikken Chr. Bach, pastor Zinn og førstelærer Olsen. Samlingen begyndte med en bogbestand på 150 bind. De efterfølgende år blev kommunens tilskud ved med at falde fra starttilskudet på 75 kr. til 20 kr., og i 1910 blev ”Viby Folkebibliotek” og ”Viby Sognebogsamling” slået sammen under navnet ”Viby Sogns Folkebogsamling”.[1]

Bogsamlingen befandt sig nu på Afholdshjemmet og havde en bogbestand på 400 bind og et udlån på 1000 bind om året. I 1916 flyttede biblioteket ind i den gamle skole, og da denne blev revet ned i 1917, blev biblioteket flyttet over i den hvide skolebygning. I 1917 steg kommunens tilskud til 50 kr. Bibliotekets vækst var behersket som konsekvens af de meget få midler, der blev arbejdet med. I 1928 flyttede biblioteket over i Gymnastiksalsbygningen i det lokale, der hidtil havde været kæmnerkontor. Herefter kunne bibliotekets borgere låne bøger gratis fra biblioteket, hvilket hidtil havde været forbeholdt foreningens medlemmer. Tilskuddet fra kommunen steg i 1930 til 400 kr. og hvert år gik det fremad herefter. I 1938 var biblioteket kendt under navnet ”Viby Folkebibliotek” og det overtog udlånet til børn, der hidtil var sket igennem skoleklasserne. Efterspørgslen var herefter stigende fra byens borgere, og biblioteket efterspurgte derfor et tilstrækkeligt stort udlånslokale og en læsestue, men da forholdene og lokalerne ikke var hertil, måtte biblioteket vente.[2]

I 1956 fik man i Viby endelig en selvstændig stor biblioteksbygning med bibliotekaren Erik Svendsen. Den officielle indvielse fandt sted 30. august, hvor det blev kaldt ”Vibys Kulturhus” og fik megen ros for ikke at være for lille ved indvielsen, hvilket var sket ved andre biblioteker.[3]

Viby Folkebibliotek på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Viby+Folkebibliotek

Litteratur og kilder

  1. Schmidt, August F., Viby Sogns Historie 1, Udgivet i 1942 af Viby Kommune. s. 152
  2. Schmidt, August F., Viby Sogns Historie 1, Udgivet i 1942 af Viby Kommune. s. 153-154
  3. Århus Stiftstidende 31-08-1956