Vestergade 54

Fra AarhusWiki
Vestergade 54
Vg54.jpg
Vestergade 54 med Coiffure Alexander i 2022. Foto: Ib Nicolajsen.

Indlæser kort...

Detaljeret information
Adresse
Adresse Vestergade 54 Matrikel nr. 506, Aarhus Bygrunde
Bygning
Type Etageejendom Opført 1890
Bevaringsværdi
SAVE værdi: Værdi 6 (2012) [1]
(skala fra 1-9)
Kulturmiljø
Vestergadekvarteret
I kælderen hos rebslager Ole Peter Schmidt (1835-1912) lå i en årrække Vestergades Øl-Tapperi. Det var her fra 1884 til 1903. Man modtog store tønder med øl fra bryggerierne, hvorefter øllet blev tappet på de flasker, kunderne mødte op med. Det er øltapper Søren Peter Petersen, der står i kælderhalsen. Foto: Hammerschmidt, 1895, Aarhus Stadsarkiv.

Vestergade 54 er en adresse i det centrale Aarhus og en del af Vestergadekvarteret.

Ejendommen var ved brandtaksationen i 1761 fem fag lang og i en etage. Ejeren var avlsmand Søren Sørensen Fracher (1714-1785) som selv boede i nabohuset mod øst. Han havde udlejet huset til glarmester Henrich Asmussen Krull (1731-1806).

I hele 1700-tallet har ejendommen været et købstadslandbrug. Siden har der været forskellige små erhverv og små handlende. I 1800-tallet boede her en overgang en toldbetjent, en skomager og en rebslagermester.

Det var skomager Hans Sørensen (1807-1878), der i 1845 forhøjede huset til to etager. Han havde derfor denne annonce i avisen: “I mit Sted paa Vestergade er en Leilighed med 2de Kakkelovne, bestaaende af: en Stue til Gaden og een til Gaarden, samt Sovekammer, Kjøkken, Spisekammer og Kjælder, og, om ønskes, et Overkammer, til anstundende Maidag at faae tilleie. H. Sørensen, Skomagermester.” (Aarhuus Stiftstidende, 17. februar 1846)

I 1900-tallet var det først delikatesser og derefter cykler der blev handlet med. Efter en større istandsættelse i begyndelsen af 1980’erne kom der i 1989 en frisørforretning Coiffure Alexander ved Alexander Patrick Harholt.

Vestergade 54 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Vestergade 54

Litteratur og kilder

Henvisninger