Ulrik Christian Müller (ca. 1710 - 1756)

Fra AarhusWiki

Ulrik Christian Müller (født i cirka 1710, død 1756) var by- og rådstueskriver, viceborgmester og vicerådmand i Aarhus.

Embedet som rådmand varetog han i perioden 1739-1756.

Ulrik Christian Müller blev student i 1726, cand.theol. i 1731.

Privatliv

Ulrik Christian Müller blev døbt 2. maj 1710 i Uth som søn af byskriver i Aarhus Peder Müller og Aurelia Anchersen.

Han var gift med henholdsvis Dorthe Kirstine Kjersgaard (død 1754) og fra 17. juli 1755 med Anna Marie Schønau (født 9. juli 1722, død 30.4 1779), datter af tolder i Aarhus Johan Frederik Schønau. Hun ægtede senere apoteker i Horsens Gotfred Schmidt.

Ulrik Christian Müller blev far til:

  • Marie Müller (1739-1775), gift med købmand i Aarhus Ole Gylling,
  • Thøger Müller (1743-1792), kancellisekretær
  • Peder Müller (1745-1807), oberstløjtnant.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Pedersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Patriciske Slægter II/294 - Fabricius: "Horsens Bys Hist."300 Dam og Schæffer: "De danske Apotekers Hist." - Hoffmeyer I/489 Schytte 42 - Hertel II/146,160 - Hoffmeyer: P.N.