Sigvardus Høyer

Fra AarhusWiki

Aarhus´ første indremissionær

Sigvardus Høyer blev (født den 3. januar 1822) i Lyngby udenfor Grenå. Høyer tog studentereksamen, blev cand. phil og afsluttede sin uddannelse med læreeksamen i 1849, og i 1875 antog Indre Mission ham som missionær. Derefter blev han placeret i Aarhus.

Aarhus Stiftstidende har den 25-06-1922 skrevet følgende om Høyer, gengivet i Sejrs Sedler: I Dag hensov i Herrens Fred Indremissionær Sigvardus Høyer af Aarhus. Den 25 Juni 1902 Hans Hustru, Søn og Datter Sigvardus Catarus Severinus Høyer var født 3. Januar 1822 i Petersborg ved Sorø, hvor Faderen var Præst. Tog Studentereksamen i Filosofikum, blev saa 1849 Lærer ved Lyngby Seminarium, hvor han virkede i 25 Aar. I 1874 traadte han i Indre-Missions Tjeneste, og siden 1875 har han boet i Aarhus. Høyer hørte navnlig i de senere Aar til de mest liberale af Indre-Mission, hvorover nogle snæversindede Personer i Indre-Mission følte Forargelse saa de endog offentlig kom med ret stærke Angreb paa den gamle Missionær. Blandt andet havde de ondt af, at han kørte paa 2. Klasse paa Jernbanen! Høyer efterlader sig mange Venner.

Sigvardus Høyers væsentligste bidrag til Indre Mission i Aarhus var hans utrættelige indsats for at foreningens missionshus Eben-Ezer, der lå i Dybbølgade 7 og siden Brammersgade 4 kunne blive opført.

Kilder

  • Sejrs Sedler, 1902-06-25 Aarhus Stiftstidende
  • Eben - Ezer gennem 110 år, v.O.E. Kammersgaard