Peder Christian Emanuel Carl Herholdt Rafn (1833-1904)

Fra AarhusWiki

Peder Christian Emenuel Carl Herholdt Rafn (født 10. april 1833 i København, død 12. januar 1904), var Toldkasserer i Aarhus i perioden 1881-1900, tillige Kammerassessor, Toldoppebørselskontrollør på Rømø til 1864, konstitueret Toldoppebørselskontrollør i Kalvsund i 1864, tillige i Foldingbro i 1866, Toldforvalter i Skelskør i 1870.

Privatliv

Peder Christian Emanuel Carl Herholdt Rafn er Søn af Distriktsleder Peder Christian Emanuel Carl Rafn og Gunind Marie Poulsen, og blev 22. juni 1861 gift med Mary Christine Boeck (født 11. december 1833 i Serampore, død 16. april 1914 i Aarhus).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Haandbog for Toldetaten 1899 - Kgl. danske Ridderordener - Andr.Dolleris: "Danmarks Boghandlere" 37