Moritz Meyer Levin (1861-1890)

Fra AarhusWiki
Moritz Meyer Levins gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:

"Moritz Meyer Levin,
født d. 1. Marts 1861,
død d. 20 Decbr. 1890"

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Moritz Meyer Levin var en ugift bogholder i Aarhus og en del af det jødiske mindretal i byen i 1800-tallet.

Født den 1. marts 1861 i Hamborg, død den 20. december 1890 i Aarhus.

Moritz Meyer Levin var bogholder for ejeren af Hotel Royal, Carl Larsen. Ved Levins død annoncerede Larsen følgende:

"Min mangeaarige tro og hengivne Medarbeider, Hr. M. Levin er efter kun faa Dages Sygeleie i Nat afg. ved døden, hvilket herved meddeles hans Slægt og Venner"

Moritz Meyer Levin er begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Moritz Meyer Levin på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Moritz Meyer Levin

Litteratur og kilder