Landinspektørfirmaet

Fra AarhusWiki

Virksomheden Landinspektørfirmaet blev etableret i 1850 af den unge landmåler (landinspecteur) Troels Wilhelm Honum (1819-1896) efter dennes ankomst til Aarhus umiddelbart efter at han deltog som frivillig i Treårskrigen (1847-50).

Virksomhedens opgaver var ikke de store i begyndelsen, hvilket afspejles af en annonce fra den 7. august 1852, hvor Honum meddelte, at han ville være bortrejst en måneds tid som følge af "Öen Anholts Udskiftning".

Dernæst fulgte: "en tæt sammenhæng mellem Århus´ og Landinspektørfirmaets udvikling". Som følge af at byen voksede med hensyn til borgere og bygninger, tituleredes Honum som "byens landinspektør" der blev inddraget i en række projekter med henblik på fornyelse af byen.

Matrikuleringen af Aarhus i 1864 og etableringen af et nyt adressesystem i 1869

Honum og Landinspektørfirmaet varetog opmålingen af - og den efterfølgende matrikulering - der skete i 1864. Matrikelnumrene anvendes stadig i det centrale Aarhus. Efterfølgende fik Honum i 1869 overdraget den opgave, der bestod i, at etablere et nyt adressesystem, der ligeledes er gældene idag. Det er blandt andet derfor at kan ikke kan finde tallet 13 i det indre Aarhus.

Kilder

  • Landinspektørfirmaet 1850-2000