Kasted Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Kasted Kirke.
Fotograf: Ib Nicolajsen, 2018, Aarhus Stadsarkiv.

Kasted Kirke ligger på en lille bakke uden for landsbyen, Kasted, og hører til Kasted Sogn, der har knap 200 indbyggere.

Kirkens oprindelige bygninger, kor og skib, anslås til at være opført i 1180’erne. Murene blev bygget af veltildannede granitkvadre på skråkantsokkel over en markstenssyld. Kirkens romanske døbefont i granit formodes at stamme fra opførelsen af kirken. I tiden omkring år 1500 byggedes hvælvede lofter i koret, og våbenhus og tårn blev bygget til skibet. Den øverste del af tårnet blev opført på ny i 1935, hvor klokkestokværket blev tegnet af Aksel Skov. Kirken har gennemgået større istandsættelser i 1882-83 og igen 1973, hvor senmiddelalderlige kalkmalerier i korets hvælv blev fundet og restaureret. Store dele af våbenhuset og tårnet fremstår i dag i røde mursten.

Kirken formodes at have hørt under Alling Kloster, der også ejede Kærbygård og nogle gårde i Kasted. I 1699 overdrog kongen kirketienden til biskoppen, og kirken hørte til bispeembedet indtil 1802, hvor den efter kongelig bevilling blev givet til sogneboerne. I 1910 overgik kirken til selveje.

Kirkerummet oplyses den dag i dag kun af stearinlys, hvilket skaber en særlig stemning til aftensgudstjenesterne. Kirkens tidligere altertavle fra 1879 er anbragt i tårnrummet og i kirkerummet findes derfor ikke en traditionel altertavle, men i stedet hænger tre, vævede bannere som dekoration bag alteret. Det meste af kirkens inventar er fra 1800-tallet eller senere, dog med undtagelse af den ene kirkeklokke fra 1400-tallet eller starten af 1500-tallet, dåbsfadet og alterstagerne fra omkring 1650 og prædikestolen fra 1700-tallet.

Se også

Kasted Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Kasted Kirke

Litteratur og kilder