Johannes Hoff

Fra AarhusWiki

Opvækst og interesse for sociale problemer og grundlæggelsen af Stefanshjemmet

Initiativtager til grundlæggelse af Stefanshjemmet, født d. 13. oktober 1876 på Herlufsholm Kostskole i Lille Næstved. Faderen, Hannibal Hoff var overlærer og moderen Anna Margrethe Henriette Høegh-Guldberg kom fra en adelig slægt.

Johannes Hoff fik i sin opvækst interesse for sin samtids sociale problemer. En helt særlig rolle kom præsten, pastor Vilhelm Munck, der konfirmerede ham til at spille, hvilket fik betydning for udformningen af Hoffs kristne livssyn med særlig vægt på diakonalt arbejde.

Dette kristne diakonale livssyn medførte, at Hoff ønskede at følge i bedsteforældrenes fodspor, han ville læse til læge. Morfaderen havde nemlig virket som læge i Næstved, og farfaderen som distriktslæge i Viborg. Så efter at have fået sin studentereksamen fra Herlufsholm i 1897, begyndte Hoff at studere medicin i København.

Grundlægger af Diakonskolen i Aarhus

Johannes Hoff tiltrådte i august 1920 stillingen som forstander for Diakonhøjskolen, der var oprettet som et samarbejde mellem Indre Mission og Stefansforeningen.

Hoff anvendte i sin undervisning den såkaldte "Håndbog for Sygeplejersker" samtidig med at en række praktiske arbejder blev sat på skemaet så som rengøring af hospitalet, borddækning og opvask med videre, fordi han mente, at prædiken i sig selv ikke kan erstatte konkret og livsnødvendig omgang med mennesker. Arbejdet fik Hoff støtte til fra sin kone, der var bekendt med højskolemiljøet. Efterfølgende skulle Hoff få hjælp af en hvis lektorJ. Nottelmann Hansen og skoleinspektør Johannes Petersen, der i en årrække virkede som underviser på skolen.

Kilder

  • Flemming Busk Klausen, Stefanshjemmets historie