Jens Christian Lund (1788-1854)

Fra AarhusWiki

Murermester Jens Christian Lund, medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 4. januar 1843 - 25. januar 1849.

Født ca. 1788 i Tamdrup sogn, Skanderborg amt, død 13. november 1854 i Aarhus. Gift ca. 1824 med Øllegaard Charlotte Schrøder, døbt 24. juni 1789 på Gersdorffslund, Halling sogn, Aarhus amt, datter af Christian Schrøder.

Lunds indflydelse i Aarhus

Lund, der stammede fra Tamdrup ved Horsens, tog den 1. marts 1824 borgerskab som murermester i Aarhus og kom efterfølgende til at spille en vis rolle inden for sit fag. Således var han i 1820'erne, 1830'erne og 1840'erne i flere perioder oldermand for sit lav, murerlavet. I april 1833 var Lund opstillet til valget af eligerede borgere men blev ikke valgt. Først senere, i 1843, kom han med i Borgerrepræsentationen, hvor han sad til udgangen af 1848. Han var herudover ligningsmand i 1841.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Bygningskommissionen 1843-45
  • Komiteen til at anvise regninger 1843-47

Litteratur og Kilder