Hans Laurids Larsen

Fra AarhusWiki
Hans Laurids Larsen

Provst Hans Laurids Larsen, red. Kapellan ved Vor Frue Kirke i Aarhus, født d. 2. november 1871 i Rødovre.

Student fra Metropolitanskolen i 1889, cand. i januar 1895. Præst ved Bethlehemskirken i København 1897. Sognepræst for Nørre Snede 1901. Provst for Thyrsting-Vrads Herreder. Sognepræst for Gerlev-Draaby 1908. Sognepræst for Thorsager-Bregnet 1910. Provst for Østerlisbjerg, Mols og Sønderherreder 1913-1917. Medlem af Kuratoriet for det syriske Vajsenhus, Jerusalem. Medlem af Thorsager-Bregnet Sogneraad 1913-1917. I bestyrelsen for Vel og Enkekasse for Provsters Efterladte. Medlem af Præstegaardskommisionen for Aarhus Købsstad og Hasle Herreds Provsti. I en årrække Redaktør af Kristeligt Dagblad. Medudgiver af Christelig Samler. Tog med stipendium fra Classenske Fideikommis på studierejse i Tyskland og Holland og i 1911 særlige anstalter for børneforsorg. Foretog rejser til Sverige, England og Tyskland for at foretage kirkeligt- og hjælpearbejde for Armenien. Han var Medredaktør af Kristeligt Børneblad..

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XVI Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus