Gellerupbadet

Fra AarhusWiki

Gellerupbadet er beliggende på Dortesvej 43 i Brabrand. Da det indvies i 1971 er det provinsens største svømmehal. Dets fire bassiner med et areal på 2230 kvadratmeter overdækkes med en glasbelagt stålkonstruktion efter drivhusprincippet. Badets tre afsnit med en børneafdeling og to dybe bassiner betjener områdets 10.000 beboere, og det har kapacitet til 880 børn og voksne. Arkitekten Knud Blach Petersen leverer tegningerne.

Badet viser sig dog tidligt at udgøre en økonomisk underskudsforretning. Allerede i 1974 har det således opsamlet et underskud på 3,7 millioner kr., hvilket i 1975 fører til en henvendelse fra Brabrand Boligforening, badets ejer, til Århus Kommune om en overtagelse af ejerskabet. Det afvises af kommunen, der dog i 1976 indvilliger i at give badet et årligt driftstilskud på 900.00 kr. Hermed bliver de økonomiske problemer imidlertid ikke løst. Badets fortsatte likviditetsproblemer med et stadigt voksende underskud fortsætter med at true badets eksistens. I 1983 træder kommunen derfor til igen, og der udarbejdes en ordning, der blandt andet involverer en forhøjelse af driftstilskuddet. Med tiden oplever badet imidlertid en nedgang i antallet af brugere, ligesom en nødvendig renovering af bygningerne forventes at koste ca. 10 millioner kr. Det bliver derfor politisk overvejet fuldstændig at opgive den økonomiske støtte og i stedet anvende ressourcerne til en ny multihal. Overvejelserne fører imidlertid tïl massiv kritik fra beboerne i Gellerup, der ser badet som et væsentligt socialt tilbud til områdets mange beboere med indvandrerbaggrund. Der indsamles derfor underskrifter til fordel for en bevaring. I 2002 besluttes det derfor, at Århus Kommune overtager ejerskabet af badet, hvis eksistens, renovering og modernisering derfor sikres. I forbindelse med et omfattende sparekatalog i 2006 frygter badets venner igen en lukning, men badet ender dog med at gå fri af sparerunden.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Boligen nr. 1 1972.
  • Skræppebladet sep. 2001 og okt. 2006.
  • Århus Stiftstidende 19.7.2001. 7.10.2003.

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.159509 longitude=10.135795> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.135795, 56.159509] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>