Epidemisygehuset i Munkegade

Fra AarhusWiki
Epidemisygehuset set fra nordvest. I billedets baggrund Ny Munkegade, samt Århus Domkirke. Foto ca. 1895

Epidemisygehuset i Munkegade, også kaldet epidemi- og karantænehospitalet, blev opført i 1874, og lå på en 'jordlod ved Munkeport' uden for byen, dér hvor Samsøgades Skole nu ligger i Ny Munkegade. Det blev opført i isolerede barakker til indkvartering af ligbærerne.

I 1892 blev det sat i beredskab, idet der var frygt for en koleraepidemi. Ellers blev det anvendt som et reservehospital under en udbredt epidemi af skarlagensfeber omkring århundredeskiftet 1900. I 1901 blev det benyttet under den lille koppeepidemi og en epidemi af paradysenteri i 1911; men førte ellers en ubemærket tilværelse indtil Marselisborg Hospital blev taget i brug i 1913.

Kilder

  • Jens Clausen et al.: Aarhus gennem Tiderne II. 1940
  • Århus Årbog 1978, temaartikel om byens sygehuse før og nu