Charlotte Meyer (1874-1874)

Fra AarhusWiki
Charlotte Meyers gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står kun hendes navn:
"CHARLOTTE MEYER"
Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Charlotte Meyer var en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født den 17. februar 1874, død den 8. marts 1874.

Datter af Herman Meyer (1844-?) og hustru Minna Meyer f. Fränckel (1849-?). Herman Meyer blev i 1876 leder for Jydsk Handels- og Landbrugsbank og flyttede senere til København for at starte sin egen veksellereforretning.

Charlotte Meyer døde, inden hun nåede at blive blot en måned gammel.

Hun er begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Charlotte Meyer på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Charlotte Meyer

Litteratur og kilder