Carl Adolph Rothe Bech (1879-1928)

Fra AarhusWiki
Carl Adolph Rothe Bech

(født 16. august 1879 i Engelsholm, Nørup Sogn, Vejle Amt, død 26. juni 1928 i Clarens-Montreux, Schweiz).

Ingeniør (M. I. F.), senere generalkonsul Carl Adolph Rothe Bech medlem af Aarhus Byråd 1. april 1917 - 31. marts 1921 for Højre.

Forældre: kammerherre, hofjægermester Carl Adolph Rothe Bech og hustru Josepha del Garmen Prom. Gift 15. oktober 1907 med Cornelia Elisabeth Sølner, født 19. maj 1882 i Zutphen, Holland, datter af J. P. Sølner og hustru Elisabeth Marie Wilhelmina Menne.


De tidlige år

Rothe Bech blev, efter at have taget studentereksamen i 1898, cand.phil. i 1899 og tog derefter 1. del af polyteknisk eksamen 1902. I 1906 blev han ansat som ingeniør ved Christiani & Nielsens Jyllands-afdeling i Århus, hvis leder han var fra 1911 til 1921.

Rothe Bechs indflydelse på Aarhus

Rothe Bech har forestået en del brobygningsarbejder samt opførelsen af en række industrielle nybygninger bl.a. Århus Oliefabrik, Havnefabrikken, Ilt- og Brintfabriken, flere boltværker, forskellige større Funderingsarbejder samt jernbetonkonstruktioner i en række nybygninger. Han har sammen med andre ingeniørprojekter været tilknyttet det meget store fabriksanlæg "Erith Oil Works" Erith nær London. I 1916 fremsatte han et forslag om at ombygge "Aarhus Personbanegård som løftet station med dertil hørende Expropriation og Ombygning af Banegårdskvarteret; i overensstemmelse med dette forslag vil den nye Banegård blive bygget.".

Medlem af eller repræseneret i...

  • Medlem af Aarhus Stadions bestyrelse 1918-21
  • Jysk naturvidenskabeligt selskabs bestyrelse fra 1920
  • Landvæsenskommissær 1920-21 og formand for Dansk Samvirke i Hollandsk Indien 1922-23.


Af helbredshensyn søgte Rothe Bech en af de i 1921 nyoprettede gesandtposter i udlandet og blev samme år dansk generalkonsul i Hollandsk Indien, hvor han var, til stillingen igen blev nedlagt i 1924. Han bosatte sig derefter i Schweiz.

Rothe Bech var medlem af byrådet fra 1. april 1917 til 31. marts 1921. Han bidrog her med udarbejdelsen af planer til den store regulering af banegårdskvarteret, under hvilket arbejde hans betydelige evner som forhandler var til stor nytte. Hans bedrifter gjorde ham til Ridder af Dannebrog og gav ham Nederlandske Orden af Oranien-Nassau, Kommandør.

Carl Adolph Rothe Bech på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Carl Adolph Rothe Bech i AarhusArkivet

Litteratur og Kilder