Brugerdiskussion:Cjk

Fra AarhusWiki

Kladde til skrivemanual

Arbejdstekst

:::: Dette er en min [KurtL's] arbejdstekst til en skrivemanual - ikke en godkendt standard ::::

Denne skrivemanual har det formål at få artiklerne i AarhusWiki til at ligne hinanden. Ligesom i et leksikon, hvor der også er en fælles systematik for artiklers opbygning. Hvis du bruger disse tips, bliver AarhusWiki nemmere at læse og bruge, og den bliver også nemmere at skrive og redigere.

Ny artikel

Inden du opretter en ny artikel, skal du først søge i AarhusWiki for at se, om artiklen skulle være oprettet i forvejen. Måske er den skrevet under et lidt andet navn, end du havde tænkt. I så fald, kan du supplere (redigere) i den eksisterende artikel

Du kan oprette en ny artikel på flere måder:

 • 1. Skriv navnet på den artikel du vil oprette, ved at skrive det i søgefeltet og klikke på "Søg". Hvis artiklen ikke er oprettet i forvejen, fremkommer en tekst som denne:
Søgningen gav ingen resultater.
Opret siden "Nyt artikelnavn" i denne wiki

Klik på denne tekst ("Nyt artikelnavn"), dermed oprettes artiklen, og du kan begynde at skrive på indholdet.

 • 2. Følg et af de røde links, du kan støde på i eksisterende artikler. Hvis du trykker på et sådant link, opretter du dermed automatisk en artikel med den titel som linket henviste til.
 • 3. En tredje mulighed er at se oversigten over de artikler, så savnes i AarhusWiki. Dette er artikelnavne, som der er lavet link til i andre artikler, uden at link-siden er oprettet. Er der et artikelnavn, som du gerne vil skrive om, klikker du på dette i listen.
Listen findes under Specialsider Speciel:Ønskede_sider

Skriv ad flere omgange

Det kan være praktisk at lave din artikel ad flere omgange

 • Skriv først din tekst
 • Kontrollere herefter om teksten er læsbar og uden skrivefejl
 • Formatér herefter teksten med
  • relevante afsnitsopdelinger,
  • overskrifter,
  • fremhævninger (for eksempel kursiv),
  • kilde- og litteraturhenvisninger
  • kategorisering
 • tilføj herefter billeder, enten fra allerede eksisterende i AarhusWiki, eller ved selv at at lægge et billede op.

Sletning af artikel

Når du har oprettet en artikel og gemt den, kan artikelnavnet ikke rettes eller slettes. Den skal i givet fald omdirigeres (flyttes) til en ny artikel med det rigtige navn. Hvordan dette gøres, kan du læse under Omdirigeringer.

Ingen skrifttegn

Der bør ikke være punktum, komma, citationstegn eller andre skrifttegn i artikelnavnet.

Aldersrovej (ikke: Aldersrovej. )
Skulpturen Kvindefigur (ikke: Skulpturen "Kvindefigur")

Store og små

Wikien skelner mellem store og små bogstaver i artikelnavne

Marselisborg Allé og Marselisborg allé vil blive registreret som to forskellige artikler

Flertydigt navn

Hvis navnet på din artikel kan have flere betydninger, kan du eventuelt uddybe betydningen i parentes efter navnet, når du opretter artiklen

Christen Jensen (borgmester)
Christen Jensen (kreaturhandler)
Fiskerhuset (Åby) - eller: Fiskerhuset i Åby
Fiskerhuset (Moesgård) - eller: Fiskerhuset ved Moesgård

Fremhæv titel i teksten

Når du begynder at skrive artiklens tekst, bør titlen eller emnet gentages med fed skrift som en del af teksten i den første tekstlinje

Mads Pagh Bruun [Artikelnavn] 
Mads Pagh Bruun (kendt som M.P. Bruun) blev født den 5. september 1809.

Hotel Skandinavien [Artikelnavn] 
Byens næstældste hotel var Hotel Skandinavien, som lå på Skt. Clemens Torv

Hvis artiklen indeholder flere opslagsord fremhæves de alle med fed skrift

Åboulevarden blev navngivet i 1934. Tidligere har den heddet Aagade og Louisegade.
 • Ellers bør fremhævning med fed skrift begrænses mest muligt i resten af artiklen. Brug i stedet for kursiv skrift ved andre fremhævninger.

Sproget

Skriv på almindeligt hverdagsdansk, så teksten bliver let at læse. Læs gerne teksten igennem flere gange for at fange eventuelle skrive- og forståelsesfejl.

Du må gerne rette i artiklen så mange gange, der er behov for det, indtil du selv synes, at teksten er i orden.

Skriv i datid

Historiske artikler bør normalt skrives i datid.

Herregården blev opført i 1737 (ikke: Herregården bliver opført i 1737)
Hans Peter Jensen var borgmester fra 1911-1920 (ikke: Hans Peter Jensen er borgmester fra 1911-1920)

Forkortelser

Brug så få forkortelser som muligt, hvilket gør teksten nemmere at læse.

for eksempel (er bedre end: fx)
det vil sige (er bedre end: dvs.)
blandt andet (er bedre end: bl.a.)
født den (er bedre end: f.d.)

Korrekte navne

Vær omhyggelig med at skrive korrekte navne på personer, virksomheder, gader, steder og lignende. Brug den "officielle" stavemåde. Er du i tvivl, så slå navnet op i litteraturen, på landkort eller lignende. Dette kan blandt andet have betydning, når der søges i artikler.

Aarhus-Hallen (ikke Århus Hallen)
Raadhuus Kafeen (ikke Rådhus Cafeen)
 • Se også nedenfor under Personnavne.

Sankt, Skt., Sct.

Sankt, Skt. Sct. - denne betegnelsen forekommer i mange forbindelser. Det anbefales, at du skriver Skt., medmindre en anden skriveform benyttes i det officielle navn på for eksempel en virksomhed.

Skt. Nicolaus kilde (navnet på kilder i Århus)
Sct. Nicolauskildes Brøndanstalt (mineralvandsfabrik)

Hvad skal praksis være?

Å eller Aa

Hvis navnet er et gammelt sted, en virksomhed eller andet, hvor man tidligere skrev det med Aa, bruges også Aa i artiklen.

Hvad skal praksis være?

Personer

Hele personnavnet

Skriv så vidt muligt personnavnene fuldt ud ved navngivning (oprettelse) af artikler. Hvis personen er kendt med forkortelser i navnet eller under pseudonym, kan du skrive dette i selve teksten efter det fulde navn.

Mads Pagh Bruun (kendt som M.P. Bruun) blev født den 5. september 1809 i Fredericia.
Niels Søren Andreasen (kendt som Uglemanden) blev født 16. april 1890 i Odder, døde i 1974 i Århus.

Oplys fødselsdato

Artikler om personer bør så vidt muligt have oplysninger om fødselsdato (og sted), samt dødsdato (og sted) i begyndelsen af artiklen. Enten som en del af teksten eller i parentes efter navnet. Hvis du kun kender årstallene skrives dette.

Peter Sabroe blev født 23. januar 1867 i bebyggelsen Sølund i Gødvad ved Silkeborg. Han omkom ved en togulykke ved Bramminge den 26. juli 1913. 
Peter Sabroe (født 23. januar 1867 i Gødvad, død 26. juli 1913 ved Brammminge)
Peter Sabroe (1867-1913)

Gadenavne

Gadenavne skrives som de kendes med forkortelser. Med punktum efter forkortelserne, uden mellemrum mellem flere forkortelser, men med mellemrum mellem sidste forkortelser og det første navn

M.P. Bruuns Gade (ikke MP Bruuns Gade, M.P.Bruuns Gade, M. P. Bruuns Gade eller Bruunsgade)

Datoer

Datoer skrives med tal og bogstaver. Dette kan også få betydning ved søgning. Årstal skrives fuldt ud med 4 cifre.

5. september 1809 (ikke 5.9.1809 eller 05-09-1809)
I 1980'erne (ikke I 80'erne - for er det så 1880 eller 1980 der menes)

Citater

Citater bør angives i anførelsestegn med kursiv skrift. Citater skal skrives ordret som i kildeteksten. Brug den samme skrivemåde, for eksempel navneord med stort, aa i stedet for å, og hvad det nu ellers kan være.

"Den 16. Decbr. kjöbtte jeg den liden Gaard paa Brobierig", fortalte købmand Malling

Litteratur og kilder

Hvis det er muligt, skal du sidst i artiklen som selvstændigt afsnit oplyse litteratur og kilder. Hver titel på ny linje punktopstillet.

Standarden er:

 • Forfatterens for- og efternavn, efterfulgt af kolon: Hele den nøjagtige bogtitel, med kursiv. Eventuelt bogbind nummer. Udgivelsesår

Er der flere forfattere til bogen, kan du skrive dem alle eller kun hovedforfatteren. Er der angivet en redaktør af bogen, kan du blot skrive redaktørens navn efterfulgt af (red.)

Hvis du vil henvise til en konkret kilde for et bestemt afsnit, kan du gøre dette ved at skrive henvisningsnummer efter afsnittet (1), og markere dette under kilder. Citationshenvisningen sættes før eventuelt punktum eller andet tegn.

Dette er en henvisning (1). Den efterfølgende tekst. (ikke: Dette er en henvisning. (1). Den efterfølgende tekst.)

Henvisningstallet kan også hæves1) ved at skrive: <sup>1)</sup>.

==Litteratur og kilder==
*Emanuel Sejr: Gamle Århusgader. Bind II. 1941.
*Kurt Lundskov (red.): Jægergården - fra landsted til byhus. 2001.
*(1) Emanuel Sejr: Århus-mosaik. 1967. Side 12-13

Henvisninger

Henvisninger til eksterne kilde (hjemmesider) uden for AarhusWiki markeres ikke i selve teksten, men skrives som selvstændigt afsnit sidst i artiklen

==Henvisninger== 
*Læs mere om Peter Sabroe på Wikipedia

Se også

Hvis du vil henvise til en anden artikel på AarhusWiki, som ikke er nævnt og linket i artiklen, kan du eventuelt gøre dette under henvisningsteksten Se også

==Se også==
*[[Vikingemuseet]]

Kategorier

Når du er færdig med din artikel, skal du sætte kategori på den. Dette gør du allernederst under den færdige tekst. En artikel kan have en eller flere kategorier. Du finder de forskellige kategorier under Kategorier. Et eksempel på kategorisering kan se sådan ud:

 [[Kategori:Gader & veje]]
 [[Kategori:Natur]]
 [[Kategori:Byer & bydele]]

Praktiske eksempler

Her er et par eksempler på sider, som du kan hente skriveideer fra - en lille og en stor artikel. På siderne kan du klikke på fanen "Vis kildetekst", hvor du kan se, hvordan teksterne er formateret (kodet).

Hjælp til formatering

hjælpesiderne kan du læse mere om hvordan du formaterer din tekst, for eksempel

 • Artikeloverskrifter: ==Artikeloverskrift==
 • Mellemoverskrifter: === Mellemoverskrift===
 • Fremhævning med kursiv: ''kursiv skrift''
 • Fremhævning med fed: '''fed skrift'''
 • Punktopstilling: *
 • Flytning af side: #REDIRECT[[Nyt artikelnavn]]

Mulige skabeloner "stubs"

Eksempler på hjælpetekster som kunne indsættes i artikler, ved hjælp af skabeloner ("stubs"). Hver stub skulle lægges ind på side, så man kan få overblik over sider med mangler, ligesom Ønskede sider m.fl.

[ikon] Denne artikel er under udarbejdelse - rediger venligst ikke i den lige nu
[ikon] Denne artikel er kun påbegyndt - Du kan hjælpe med at forbedre den med tilføjelser
[ikon] Denne artikel kan forbedres med formatering - opdeling af tekst, overskrift med mere. Få hjælp her [link]
[ikon] Denne artikel mangler kilde- og/eller litteraturhenvisning
[ikon] Denne artikel bør opdateres - noget af indholdet ser ud til at være uaktuel eller forældet
[ikon] Denne artikel er ikke umiddelbar relevant på Aarhuswiki - den slettes hvis den ikke omskrives

For sjov __Skjult__