Bruger:Buhl

Fra AarhusWiki

Kristian Buhl Thomsen

Arkivar på Skive Byarkiv, Museum Salling siden 2019.

  • Født 1982
  • 2009: Cand.mag. i historie med suppleringsfag i museologi, Aarhus Universitet.
  • 2015: Ph.d. i historie, Aarhus Universitet. Ph.d.-afhandling: Da de danske byer blev revet ned - Praksis og ideologi i dansk sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1983. Se mere om afhandlingen her.

Jeg har ved flere lejligheder beskæftiget mig med aarhusiansk historie med fokus på emner som bygningshistorie, havnehistorie, kulturarvsspørgsmål, byplanhistorie, saneringspolitik og byfornyelsespolitik, bl.a. som medarbejder ved Dansk Center for Byhistorie 2008-14 og som arkivar på Aarhus Stadsarkiv 2015-16. Mit fokus er særligt på perioden 1850-2000.

Bl.a. har jeg skrevet bogen Havnebilleder - 200 billeder af Aarhus Havn, 2016. Se mere her.

Derudover har jeg beskæftiger mig med andre byer bl.a. Viborg, Skive, Middelfart og Ribe, bl.a. som ph.d.-studerende på Aarhus Universitet og som arkivar i Middelfart og Skive.

CV kan læses her