Ansgar (hotel)

Fra AarhusWiki

Der har i Aarhus eksisteret to uafhængige hoteller med navnet Missionshotellet Ansgar.

Missionshotellet Ansgar 1908-1921

Missionshotellet Ansgar blev startet i 1908 af Jens Petersen (d. 1945) og lå i Banegårdsgade 49. I 1913 solgte Petersen hotellet til Søren Overgaard (d. 1950), der drev det indtil 1921, hvor bygningen blev brudt ned pga. anlæggelsen af Park Allé og den nye banegårdsplads. Overgaard overtog et par år senere Det ny Missionshotel.

Missionshotellet Ansgar 1930-1996

Dette afholds- og missionshotel havde oprindeligt adresse i Ryesgade 29, hvor portieren fra missionshotellet i Kolding, C. Julius Sørensen, i 1930 i et nybygget hotel indleder hoteldrift med afholdstanken som bærende princip. I begyndelsen i egenskab af forpagter, senere som ejer.

Hotellet oplevede trods 1930'ernes økonomiske krise stor succes, og i 1937 flytter hotellet til nye bygninger på Banegårdspladsen 14. Her drives hotellet videre, fortsat på et kirkeligt grundlag, hvorfor alkohol og dans ikke tillades. Til gengæld gennemføres der hver morgen andagt for personalet og gæster på hotellet, ligesom alle værelser udstyres med bibler og små bøger med andagtsstykker.

Med tiden opleves lokalerne for trange, hvorfor der i flere omgange, i 1955 og 1967, foretages byggeudvidelser, der øger antallet af værelser og senge på hotellet. Også i 1985 foretages der en udvidelse, idet hotellets øverste etage, der hidtil havde fungeret som boliger for hotellets personale, inddrages til nye værelser. Og på dette tidspunkt er hotellet med sine 180 værelser og 211 senge da også byens største.

Hotellet er på dette tidspunkt et aktieselskab med familien Sørensen som aktionærer, og hotellet forbliver derfor i familiens eje, da stifteren C. Julius Sørensen i 1922 afgår ved døden. Driften af hotellet undergår imidlertid forandringer, da det i stigende grad viser sig vanskeligt at drive et rentabelt hotel uden servering af alkohol. I 1994 besluttes det derfor, at man i restauranten og til selskaber vil tillade udskænkning af øl og vin, mens spiritus dog fortsat ikke serveres. I en 60-års jubilæumsartikel i Aarhus Stiftstidende i 1990 fortalte Sørensen, at han faktisk havde fået godkendt en ansøgning om spiritusbevilling, men at han aldrig havde hentet den på rådhuset, og heller ikke havde savnet den.

I 1996 sælger familien hotellet til restauratør Jakob Evar, der med en modernisering driver det videre under navnet Hotel Plaza. Afholdstanken videreføres ikke.

Se også

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • John W. Oldam: Barer, beværtninger, cafeer, hoteller og restaurationer i Århus i 1900-tallet, s. 138. Bestil materiale
  • C. Julius Sørensen: Ansgar Missionshotellet: 50 års hoteljubilæum: et hjem på rejsen. Bestil materiale
  • Henning Sørensen: Afholdshoteller i Danmark. Bestil materiale
  • Århus Stiftstidende 19.2.1945, 8.6.1950, 23.4.1995, 28.7.1996.
  • Demokraten 16.7.1967.
  • John W. Oldam, Træk af hotel, pensionats og restaurationslivet i Aarhus, 1921-1941, s. 121