Aarhus bynavnet

Fra AarhusWiki

Aarhus bys navn har haft mange varianter gennem århundreder.

Fra midten af 1000-tallet er der fundet mønter, på den ene side præget med bynavnet Arosei, slået af Magnus den Gode. Hos Saxo kaldtes byen Arosia.

Op gennem historien har bynavnet endvidere været skrevet Arhusa, Arusa, Harusa, Arusia, Arus, Arosia, Aros, Arhusia, Archusia, Arhusium, Arhus, Arusen, Arhusin, Aarss, Arsz, Oross, Aarhus, Aros og Aars. På byens privilegiebrev fra 1441 blev byen kaldt Aarss.

Efter reformationen dukkede det op som Aarhus, Aarhuss og Aarhuus.

Bynavnets oprindelige betydning er 'åens munding', senere fejlagtigt fortolket som 'årer' og 'huse', som har givet anledning til afbildninger i tidlige byvåben.

Å fra 1948

I Undervisningsministeriets bekendtgørelse fra 22. marts 1948 om ændringer i retskrivningen blev det bestemt, at ”I stedet for Aa og aa skrives henholdsvis Å og å...”. Herefter vedtog Aarhus byråd den 9. september 1948, at byens navn fremover skulle skrives med bolle-Å: Århus.

Aa igen fra 2011

I 1991 indstillede Aarhus Magistrat, at man atter ændrede bynavnet fra Århus til Aarhus. Dette blev imidlertid forkastet på et byrådsmøde den 28. maj samme år. 5 stemte for, en stemme var blank, 25 imod.

Tyve år senere blev sagen atter taget op. På møde 27. oktober 2010 besluttede byrådet efter 49 minutters debat i byrådssalen, at det officielle bynavn atter skal skrives Aarhus. 17 stemte for, 10 stemte imod. Fra 2011 skiftede Århus så igen bolle-Å ud med Aa.

Bolle-å'ets historie

Det var i øvrigt den århusianske sprogforsker Jens Pedersen Høysgaard (1698-1773), der i 1743 som den første anbefaler brugen af 'å' - eller 'svensk å' som man kaldte det. Senere, på et nordisk retskrivningsmøde i Stockholm 1869, anbefales det at indføre 'å' for 'aa' i Danmark og Norge. Herefter skiftede holdningerne til bolle-å'et skæbne det næste mange år, indtil Rigsdagen den 22. marts 1948 vedtog, at 'å' skulle indføres i de danske retskrivningsregler [1].

Se også

Kilder

  • Kurt Lundskov: Det gamle Aarhus. Historier fra byen, byens historie. 2016

Noter

  1. Mere om Å's historie Lundskov.dk Bolle-Å's historie