Århus Studenternes Filmklub

Fra AarhusWiki

Århus Studenternes Filmklub så dagens lys i september 1953. Klubbens formål er ved forevisning og forklaring af klassiske spille- og dokumentarfilm at fremme studenternes interesse for filmen som kunstart og studieobjekt. I begyndelsen fandt forevisningerne sted i Fysisk Auditorium, men i 1968 flyttede man til det nye auditorium ved Matematisk Institut. Antallet af medlemmer toppede med ca. 5000 i 1975. I 1998 var tallet dalet til ca. 1000.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon