Aarhus Kunstforening af 1847

Fra AarhusWiki

Aarhus Kunstforening af 1847 blev stiftet den 24. marts 1847 og blev navngivet med samme navn 31. august 1964.

Navngivningen skete i forbindelse med at foreningerne Ung Kunst, Aarhus Kunstforening af 1847 og Århus Kunst- og Litteraturforening sluttede sig sammen.

Foreningens formål var "at vække og udbrede en almindelig Sans for Kunsten og dens Frembringelser...”. Dette skulle ske dels ved at give medlemmer adgang til at se på kunst, dels ved at give medlemmer mulighed for at erhverve sig kunst gennem foreningens indkøb og bortlodning af kunstværker.

Af foreningens love og vedtægter fra februar 1980 er foreningens formål formuleret på følgende vis: "at virke til fremme af kunstlivet i Århus".

I 1917 grundlagde de Aarhus Kunstbygning i J.M. Mørks Gade som udstillingssted.

I 2012 besluttede man at omdanne kunstforeningen til en venneforening med navnet KA Venner.

Litteratur og kilder

  • Århus Kunstforening af 1847 Love Februar 1980 / Byrådssag 126-1984
  • Kunsthal Aarhus. KA Venner (link august 2018)