Studsgade 48

Fra AarhusWiki
Studsgade 48. Matr. nr. 1063.

Studsgade 48 er en adresse på Studsgade i det centrale Aarhus. Vognmand Søren Andersen lod i 1853 et ældre énetages bindingsværkshus forsyne med en grundmuret forside i to etager. Dette hus blev dog atter i 1874 totalt ombygget ved murermester R. Christensen.

Om den nuværende bygning

Beskrivelse fra 1984

Huset er opført i to etager, og facaden omfatter fire vinduesfag foruden et bredt portfag. Over den lave sokkel ses pæne butiksvinduer med nydelig skiltning. Herover en profiltrukken bæltegesims under vinduerne på første sal. Disse brystninger er tilbagetrukne og udformet som panelfyldninger. Vinduerne har profiltrukne indfatninger, der løber ned på bæltegesimsen. I hovedgesimsen indgår en tandsnitsfrise, og det pæne vinkeltag er teglhængt med et par pæne tagkviste med sprossevinduer. Førstesalens vinduer er ligeledes sprossevinduer. I portåbningen sidder en ualmindelig velbevaret fyldningsport, og i portrummet ses smukt egetræsmalet panelværk og en hoveddør.

Sammenstyrtning af ydervæg

Onsdag den 30. august 1978 styrtede dele af Studsgade 48 sammen. Som følge af kraftige rystelser fra byggeri på ejendommen ved siden af kunne ydermuren ikke længere holde sammen på bygningen, og den måtte lade sig falde delvist til jorden. En bulldozer havde været i gang med at arbejde på nabogrunden, hvor arbejdsformidlingens nye bygning var under opførelse. Den forhenværende frisørmester Jul Christensen lå i sin seng, da væggen faldt ned. Han havde flere gange fortalt ingeniørfirmaet, at de ikke havde sørget for en god nok afstivning. Det ansvarshavende ingeniørfirma J. K. Lings meddelte efterfølgende, at man havde sørget for afstivning, men at murene havde været svagere end man lige havde regnet med.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Stiftstidende. Vækket, da mur styrtede sammen. 31-08-1978. (Note: AS, skriver fejlagtigt i artiklen at det er Studsgade 27. Det korrekte hus nr. er Studsgade 48.)
  • Den indre by Århus. Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer / : Århus kommune. Magistratens 2.afdeling ; : Århus (kommune). Udvalget for bygnings- og miljøbevaring.