Skt. Nikolajs Kirke

Fra AarhusWiki
Skt. Nikolaj Kirke fotograferet i 1985.
Skt. Nikolajs Kirke har front mod Frederiks Allé.

Den Katolsk-Apostolske Kirke, Skt. Nikolajs Kirke

Kirken på Frederiks Allé 37 ved det sydlige hjørne af Rådhusparken har i mange år levet en anonym tilværelse. Kirken tilhørte den Katolsk-Apostolske menighed, en del af den Katolsk-Apostolske Kirke.

Kirken blev som trossamfund under navnet "the Catholic Apostolic Church", grundlagt i 1832 i den engelske landsby Albury i grevskabet Surrey på herresædet Albury Park, som den engelske bankmand, godsejer og parlamentsmedlem Henry Dummond ejede. Kirkens trosgrundlag er dels en forestilling om Kristi snarlige genkomst og på udnævnelsen af 12 apostle, der angiveligt havde profetiske evner, og som var de eneste, havde myndighed til at udnævne nye præster. Dummond blev i 1832 indsat som en af kirkens første ledende præster og Albury stedet for kirkens første menighed. Herresædet Albury Park og senere en kirke, Apostlenes Kapel bygget i Albury i 1840, forblev centrum, møde- og uddannelsessted for den katolsk-apostolske kirkes præster fra hele verden.

Kirkens ankomst til og opblomsring i Aarhus

Trossamfundet kom til Danmark med Sir Georg Hewett i 1861, og i 1879 blev menigheden i Aarhus oprettet. Dernæst opførte man i 1893 med udgangspunkt i tegninger af Hjalmar Kjær og Emanuel Edvard Christie Fleischer en kirkebygning, hvor den første gudstjeneste blev afholdt 23. april 1893. Ved siden af sit arbejde som arkitekt arbejdede Emanuel Edvard Christie Fleischer som evangelist i den katolsk-apostolske kirke, indsat som sådan i april 1877 med Jylland som distrikt.

Medlemsnedgang og transformation til Kaldæisk menighed

Menighedens storhedstid var i 1940'erne, hvor de dengang 600 medlemmer udover kirken i Frederiks Allé havde en mindre kirke i Thunøgade. Tiltrods for at menigheden i 1953 sagde farvel til sin sidste præst, Frant Hühn, og var blevet reduceret betydeligt i størrelse og omfang, døde kirkens liv og virke ikke helt ud, fordi aktiviteterne overgik til at blive ledet af menighedens lægfolk. I slutningen af den katolsk-apostolske menigheds periode i kirken blev den højest brugt en halv time om ugen, ligesom menigheden var svundet betragteligt ind. 1. december 2010 blev nøglerne til kirken overdraget til den katolske kirke, som efterfølgende indrettede kirken til den kaldæiske menighed i Aarhus. Ved samme lejlighed blev kirken omdøbt til Skt. Nikolajs Kirke.


Se også

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Århus Stiftstidende 18.2.2007.
  • Aarhus gennem tiderne bd. 4. E. Mynderup Thousgaard Bestil materiale
  • Den Katolsk apostolske Kirke, i: Danmarks Frikirker. Bestil materiale