Silkeborgvej 28

Fra AarhusWiki
Nedrivning af blandt andet Silkeborgvej 28.
Blueprints over den nu nedrevne villa på Silkeborgvej 28. Arkitekt H.P. Jensen.

Silkeborgvej 28 ligger i dag en stor beboelsesejendom ved navn Trianglen, men tidligere var grunden hjemsted for en villa.

Villaen, der var tegnet af arkitekt H.P. Jensen, blev opført i 1922 for cementvarefabrikant V. Sørensen. I første omgang havde arkitekten tegnet huset med en balkon i hele husets længde, men stadsarkitekt Draiby kunne ikke godkende disse tegninger, da de ville virke skæmmende, i det balkonen ville komme til at syne alt stor til et lille hus. Derudover skulle stadsarkitekten også have prøver på det kunstige sandsten og kunstige granit, som bygherren ville benytte til villaen, inden godkendelse kunne blive givet.

Senere i 1920'erne blev der på grunden også opført garager og i 1950'erne blev der opført lager- og værkstedsbygning.

Vesterbro Kalk- og Mørtelværk holdt til på adressen gennem mange år.

I 1993 blev villaen revet ned for at gøre plads til en stor ny beboelseskarré kaldet Trianglen.