Risskov Engpark

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Risskov Engpark er et større boligområde i Risskov. Byggeriet, der påbegyndtes i 2016 og stod færdigt i 2019, blev opført efter en fælles bebyggelses- og landskabsplan, hvor størstedelen af bygningerne hovedsageligt blev tegnet af arkitektfirmaet Arkitema Architects.

Det godt 40.000 kvm store område er beliggende vest for Lystrupvej omkranset af vejene Borresøvej, Brassøvej og Arresøvej, og består af fem storparceller der blev udlagt til boligformål i form af etagebebyggelse, og til fælles opholdsarealer for samtlige beboere. Arkitema Architects står bag tegningerne til storparcel 1, 2, 4 og 5. Storparcellerne er placeret i fire klynger der hver har karakter af en karrébebyggelse.

Risskov Engpark på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Risskov+Engpark

Litteratur og kilder