Mindestensvejen

Fra AarhusWiki

Mindestensvejen ligger i Skåde Skov, fra Ørneredevej ved Blommehaven til Strandskovvej ved Skelbækken. Den blev navngivet i 1865 og er ca. 1600 meter lang.

Den er navngivet efter den mindesten der står ved vejen midtvejs inde i skoven. Det er en stor mindesten af granit fra 1866 for C.P.R. Ingerslev.

På stenen står der:

Denne Sten er Aar 1866 reist for Casper Peter Rothe Ingerslev til Minde om hans utrættelige Virksomhed i det Offentliges Tieneste